نرم افزار تولید کاشی و سرامیک

راهکار مدیریت تولید اسطوره پرداز

⦁ مدیریت پرسنل
⦁ تخصیص پرسنل واحدهای تولید
⦁ تعریف پارامترهای بازدیدها و توقفات تولید
⦁ وظایف مسئول سالن
⦁ کالا و مواد مصرفی در واحدهای تولید
⦁ مدیریت پیام در سیستم
⦁ محدوده استاندارد تولید، ضایعات و توقف در واحدهای مختلف تولید
⦁ امتیازدهی بر اساس درجه محصول تولید شده
⦁ گزارش مسئول سالن
⦁ آنالیز پارامترها در واحدهای تولید بر اساس استانداردهای تعریف شده
⦁ گزارش خلاصه آمار تولید ویژه مدیر
⦁ گزارشات و نمودار آمار روزانه تولید

⦁ گزارش تحویل به پیش انبار
⦁ تهیه شناسنامه پالت با امکان تولید بارکد خطی و QR Code
⦁ گزارش و نمودار توقفات در واحد تولیدی
⦁ گزارش حضور و غیاب پرسنل تولید
⦁ گزارش مواد مصرفی در واحدهای مختلف تولید
⦁ گزارش سوخت مصرفی در واحدهای مختلف تولید
⦁ نمودار موجودی گرانول
⦁ نمودار کارکرد اسپری
⦁ نمودار شارژ بالمیل
⦁ نمودار چرخش بالمیل در شیفتهای مختلف
⦁ نمودار پیک برق بالمیل
⦁ نمودار تولید واحد پرس (جزء و کل)

⦁ نمودار ضایعات واحد پرس به تفکیک شماره پرس
⦁ نمودار تولید واحد پرس در شیفتهای مختلف به تفکیک شماره پرس
⦁ نمودار سیکل پرس در شیفتهای مختلف به تفکیک شماره پرس
⦁ نمودار تولید خط لعاب (جزء و کل)
⦁ نمودار ضایعات خط لعاب
⦁ نمودار توقفات خط لعاب
⦁ نمودار تولید خط لعاب در شیفتهای مختلف به تفکیک خط تولید
⦁ نمودار تولید واحد کوره (جزء و کل)
⦁ نمودار ضایعات و توقف کوره
⦁ نمودار تولید بسته بندی به تفکیک طرح و سایز و درجه
⦁ پیامک آمار تولید ویژه مدیران

corp-conf-img-opt.png
30+

کارخانه

درحال استفاده

100%

نظارت

بر تولید کاشی 

10%+

افزایش

راندمان تولید

20%

کاهش

هزینه های تولید

راه حل های نرم افزاری برای کارایی بیشتر شرکت های کاشی و سرامیک

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ اسطوره پرداز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺪﻭﺯی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ تولید نرم افزارهای ﺗﺨﺼﺼی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

شما رو به دنیا معرفی میکنیم

طراحی وبسایت و اپلیکیشن اختصاصی شما

1.

وبسایت

طراحی وبسایت اختصاصی شرکت ها و موسسات و ...

2.

فروشگاه ساز

طراحی وبسایت فروش محصولات ویژه شرکت های کاشی و سرامیک و ...

3.

اپلیکیشن

اتصال به فروشگاه ساز اسطوره جهت فروش محصولات از طریق پلتفرم اندروید و IOS

4.

تکنولوژی PWA و رسپانسیو

نمایش وبسایت در گوشی و تبلت همانند اپلیکیشن

راه حل های نرم افزاری زیادی برای شما داریم

ما امنیت و حفاظت از اطلاعات شما را تضمین می کنیم

icons8-data-protection-80

امنیت کامل

با راه حل های اسطوره از تمامی اطلاعات محرمانه شرکت خود محافظت کنید

icons8-stocks-growth-80

رشد پایدار

با راهکار های اسطوره به نقطه عطف کسب و کار خود برسید

icons8-safe-80

صرفه جویی

با راه حل های اسطوره در زمان و پول شرکت خود صرفه جویی کنید

تاریخچه و معرفی

شرکت مهندسی اسطوره پرداز

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻓﻦ ﺁﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜی ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻛﺎﺭی، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘی ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣی ﺷﻮﺩ. ﻣﺎ ﺩﺭ گروه نرم افزاری اسطوره پرداز ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ، ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ IT ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧی ﻳﺎﺭی ﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﺷﺮﻛﺖ اسطوره پرداز ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1384 ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫی ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ یکپارچه ﻭ گردش کار سازمانی مبتنی بر وب و ویندوز در پارک علم و فناوری یزد ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻤﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺩﺭ شرکت اسطوره پرداز ﺑﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼی ﻣﺪﻳﺮیتی و طراحی انواع وب سایت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ بسیاری از ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ هاﻭ ﺷﺮﻛﺖ ها ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺻﻠی ﺷﺮﻛﺖ اسطوره پرداز ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣی ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺗﺨﺼﺼی ﺑﻮﺩﻥ آن ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼی ﻭ ﻫﺪﻑ ﻭﻳﮋﻩ ﻃﺮﺍﺣی ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣی ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ، نرم افزار یا ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧی ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩه، ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕی ﻓﻨی ﺑی ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻟﺒﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺭﻭﺯ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی تولید نرم افزار ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎی ﻛﺎﺭﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﻃﺮﺍﺣی ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﮔﺬﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ در وﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ گزارشات و نمودارهای مدیریتی ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳی ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎﺭﺑﺮی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣی ﺩﻫﻨﺪ. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ اسطوره پرداز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺪﻭﺯی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ تولید نرم افزارهای ﺗﺨﺼﺼی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

شرکت مهندسی اسطوره پرداز

خلاصه ای از محصولات
اسطوره پرداز

icons8-website-100

طراحی سایت

Ostoureh CMS

ostoureh-online-shop-100

فروشگاه ساز

فروشگاه اینترنتی اختصاصی

ostoureh-smartphone-tablet-100

اپلیکیشن

نسخه اندروید و IOS وبسایت و فروشگاه ساز اسطوره

1 – سیستم اطلاعات مدیران اسطوره

2 – نرم افزار آرشیو الکترونیکی اسناد

3 – نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

4 – سیستم مدیریت درخواست های کارگزینی

5 – سیستم مدیریت آموزش کارکنان

6 – سیستم مدیریت اطلاعات نظرسنجی

7 – سیستم تولید و اطلاع رسانی فیش حقوق

8 – سیستم مدیریت اطلاعات نگهبانی

9 – سیستم مدیریت تعمیرات و نگهداری

10 – سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

11 – سیستم مدیریت اطلاعات محصول و برنامه ریزی

12 – سیستم مدیریت اطلاعات کنترل کیفیت

13 – سیستم مدیریت آمار تولید

14 – پنل پیامک

Software-ostoureh-15414512_1
اگر قصد استفاده از محصولات ما را دارید

نظرات اخیر مشتریان ما

آدرس و شماره تماس

راه های ارتباط با شرکت اسطوره پرداز

آدرس

map

یزد

میدان باهنر . کوچه 31

ساعت کاری

clock

شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 16:00
پنجشنبه 08:00 الی 14:00

شماره های تماس

call-center

035-7261080

09133583288

ایمیل

email

info@ostourehpardaz.ir

support@ostourehpardaz.ir

خبرنامه

شبکه های اجتماعی